O FIRMIEAKTUALNOŚCI

4.06.2020

Droga ekspresowa S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, zwana potocznie Trasą Kaszubską jest na etapie realizacji.

Odcinek S6 Szemud-Gdynia wartości ponad 817mln zł realizuje firma Polaqua. Droga powinna być gotowa na przełomie lipca i sierpnia 2021 r.

Obecnie został zabudowany odcinek 252mb magistrali wodociągowej z żeliwa sferoidalnego DN 500 w systemie rur i kształtek blokowanych produkcji Svobodny Sokol

Po pozytywnej próbie ciśnienia przystąpiono do dalszych prac


5.06.2020

Nowa magistrala dla Pasma Pruszkowskiego.

Realizacja zadania umożliwi budowę kolejnego elementu drugostronnego zasilania w wodę dla mieszkańców dzielnicy Ursus w Warszawie oraz miast: Pruszkowa i Piastowa, a także gminy Michałowice. Termin realizacji inwestycji planowany jest na okres 48 miesięcy. 11-kilometrową magistralę DN 500 Zadanie 1,realizuje konsorcjum firm Polaqua Sp. z o.o.,Knauber Sp. z o.o. i Sveco Consulting Sp. z o.o.

Svobodny Sokol uruchomił pierwsze dostawy rur DN500 połączenia blokowane i nieblokowane.


5.06.2020

Nowa linia tramwajowa Naramowice Poznań.

Ruszyła największa inwestycja komunikacyjna w Poznaniu. Budowa nowej trasy tramwajowej na Naramowice będzie kosztowała 270 mln zł, a przebudowa układu drogowego w tej okolicy – 160 mln zł. Zakończenie prac planowane jest na wiosnę 2022 roku.

Firma Wuprinż SA zrealizuje wybudowanie nowej magistrali wodociągowej DN400, dostawca rur Svobodny Sokol.


Svobodny Sokol w walce z koronawirusem

W związku z panedmią Covid 19 w Moskwie powstaje nowoczesny kompleks szpitala chorób zakaźnych. Szczególny nacisk położono na bezpieczeństwo mieszkańców zachowując 2,5 raza większą, bezpieczną strefę sanitarną w stosunku do najbliższych obiektów mieszkalnych.

Instalacje sanitarne podlegają wysokim rygorom bezpieczeństwa. Dlatego zastosowano rury z żeliwa sferoidalnego produkcji Svobodny Sokol będące gwarantem czystości i zgodności z normami bezpieczeństwa dla konsumentów płynącego medium.

Ponadto instalacje z żeliwa sferoidalnego są przyjazne dla środowiska podczas eksploatacji i utylizacji.

Konstrukcja kielichów zapewnia łatwość i szybkość montażu. W takim przypadku nie są wymagane żadne specjalne warunki, dodatkowe wyposażenie, energia elektryczna ani specjalne kwalifikacje pracowników. Ma to ogromny wpływ na rekordowe tempo prac na tak odpowiedzialnym obiekcie.

Svobodny Sokol w Lipecku uruchomił dodatkowe moce produkcyjne i w ekspresowym terminie dostarczył 2,7km rur DN250 o połączeniach blokowanychtyp RJ oraz 2,3 km DN100 o połaczeniach blokowanych typ RJ.


25.05.2020

To największa inwestycja w historii Jarocina. Rewitalizacja centrum miasta. Właśnie ruszyły prace przygotowawcze. Na pierwszy ogień pójdzie wymiana sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Docelowo ma zmienić się wygląd miasta, ma powstać nowy układ komunikacyjny, a rynek ma zyskać kolejne funkcje. Koniec realizacji tego olbrzymiego projektu wyznaczono na 2022 rok. Inwestycja w centrum miasta to część szeroko zakrojonego projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin” o wartości 273 mln zł. Jego realizacja jest możliwa dzięki pozyskaniu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 136 mln zł unijnej dotacji.

Do realizacji inwestycji przystąpiły firmy z Wielkopolski w konsorcjum Wuprinż SA -Poznań i Drobud SA - Jarocin

Instalacja wodociągowa z rur z żeliwa sferoidalnego obejmuje DN 150 – 3569 mb DN125 – 120mb. Przyłącza z rur PE fi 40 – 1289mb

Pierwsze dostawy rur produkcji Svobodny Sokol już zostały zainstalowane i przeprowadzono pozytywne próby ciśnienia.


22.05.2029

Ruszyła budowa węzła przesiadkowego Głebokie w Szczecinie. Firma Strabag zrealizuje inwestycję za kwotę 65 808 473,15 zł brutto.

W ramach inwestycji wykonana zostanie pętla tramwajowo-autobusowa z peronami tramwajowo-autobusowymi , miejscami postojowymi, stanowiskami do postoju taksówek, parkingiem rowerowym, stanowiskiem wypożyczalni roweru miejskiego.

Węzeł zostanie wyposażony w System Informacji Pasażerskiej oraz system zasilania telefonów komórkowych – ładowny poprzez panele. W ramach przebudowy skrzyżowania al. Wojska Polskiego z ul. Zegadłowicza, ul. Kupczyka i ul. Miodową powstanie czterowlotowe rondo turbinowe.

W tym tygodniu rozpoczną się instalacje sanitarne w tym rurociag wodociągowy z żeliwa sferoidalnego o średnicy DN 700 o połączeniach blokowanych typ RJS 150 mb. i DN100 174mb produkcji Svobodny Sokol.

Instalacje sanitarne realizuje firma San-Tech S.C. Golec&Zakrzewski


13.05.2020

Firma Hudrobud PHU Zybiński z Elbląga buduje przyłącze wodociągowe do nowego bloku mieszkalnego w ul.Częstochowskiej w Elblągu.


4.05.2020

Trwa budowa kolejnego etapu przebudowy ul. Kostrzyńskiej w Gorzowie Wlkp. Generalny wykonawca firma Budimex zrealizowała już pierwsze etapy inwestycji: przebudowa części torowisk, wiaduktu, skrzyżowania z sąsiednimi ulicami. W maju tego roku przystąpiono do budowy systemu wodociągowego z rur i kształtek produkcji Svobodny Sokol o średnicy DN 400 o połaczeniach blokowanych ty RJ w ilości 402 mb


3.02.2020

Remont ulicy Lipowej w Lubczynie nad jeziorem Dąbie kosztował będzie około 14,5 miliona złotych. Przetarg wygrała firma SPRI Mazur. W planach jest wykonanie ścieżki rowerowej, kanalizacji, oświetlenia. Remont częściowo finansowany jest z rządowej dotacji Funduszu Dróg Samorządowych, który przekazał na to blisko 7 milionów złotych. Aktualnie prowadzona jest budowa kanalizacji deszczowej.

Rury do kanalizacji deszczowej dostarczyła firma Svobodny Sokol: DN500 – 354mb,DN400 – 432mb,DN300 – 366mb,DN200 – 264mb

Zakończenie inwestycji planowane jest na październik 2020 roku.