Huta Svobodny Sokol

100 letnie doświadczenie w produkcji żeliwa

Nowoczesne przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzi 14 wydziałów produkcyjnych z rozwiniętą infrastrukturą. Wydział hutniczy posiada 3 piece hutnicze z systemem odlewniczym, pozwalające produkować ponad milion ton żeliwa rocznie.

Zgodność z normami

Wykorzystując zaskakujące właściwości mechaniczne żeliwa sferoidalnego oraz elastycznych połączeń na uszczelki elastomerowe typu TYTON SVOBODNY SOKOL stworzył mocne systemy rur, które jednocześnie łatwo przystosowują się do najróżniejszych warunków terenowych i eksploatacyjnych.

Huta Svobodny Sokol dostarcza rury z żeliwa sferoidalnego, stanowiące dziś najlepsze techniczne rozwiązanie dostępne na rynku w zakresie od DN 80 mm do DN 1000mm.

Plastyczność

Rury z żeliwa sferoidalnego posiadają dwukrotnie większą wytrzymałość na rozciąganie i wielokrotnie większą plastyczność.

Lepsze właściwości

Parametry techniczna żeliwa sferoidalnego gwarantują wysoką wytrzymałość i trwałość przy zmiennych warunkach gruntowych.

Bezawaryjność

Mimo zmiennych warunków eksploatacji rurociągi z żeliwa sferoidalnego gwarantują największą bezawaryjność.

Zabezpieczenie

W celu zabezpieczenia antykorozyjnego rury pokrywane są powłokami zabezpieczającymi zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Huta
Jakość
Historia

Nowoczesne przedsiębiorstwo

W roku 1990 na zlecenie huty Svobodny Sokol został zaprojektowany i skompletowany przez renomowane firmy zachodnioeuropejskie wydział produkcji rur z żeliwa sferoidalnego. W roku 2004 przeprowadzona została generalna modernizacja linii produkcyjnej. Zakupiony został między innymi 125 tonowy mikser kanałowy do żeliwa, robot firmy Lampe (Niemcy).

Międzynarodowe standardy

Huta Svobodny Sokol S.A. pracuje zgodnie z systemem jakości, który obejmuje projektowanie, całą kontrolę procesów produkcji po montaż oraz serwis. System zapewniający jakość obejmujący wszystkie etapy produkcji oparty jest na normie ISO 9001 - System zarządzania jakością. Zakład produkcyjny spełnia wymagania międzynarodowych standardów: OHSAS 18001 oraz ISO 14001.

Gwarancja bezawaryjności

Żeliwo szare zastosowano już w połowie XV w. przy budowie wodociągów. Przykładem zastosowania rur żeliwnych był wodociąg zbudowany w latach 1664-1668 w parku obok Pałacu Wersalskiego. W wielu europejskich miastach do dziś funkcjonują żeliwne sieci wodociągowe liczące sobie ponad 100 lat.

Prezentacja wideo

Zachęcamy do zapoznania się z filmem promocyjnym prezentującym hutę Svobodny Sokol.