O FIRMIECERTYFIKATY

Atesty higieniczne PZH

 • Rury i kształtki

 • Uszczelki


Certyfikaty zgodności z normami

 • ICIM

 • Tłumaczenie

 • PN-EN 545:2010

 • PN-EN 598:2007+A1:2009

 • Tłumaczenie

 • Wykładzina cementowa

 • DVGW


Certyfikaty jakości

 • ISO 14001:2004

 • ISO 18001:2007

 • ISO 9001:2008


Reakcja na ogień rur wodociągowych z żeliwa sferoidalnego

 • Opinia Techniczna - Instytut Techniki Budowlanej